Η Κοινοπραξία μας στις ΗΠΑ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.. Η παραγωγή θα αρχίσει μέχρι τα τέλη του Μαρτίου.