Το 15ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 19 – 20 Φεβρουαρίου 2016 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ.

Η Μανδρέκας ΑΕ  συμμετείχε ενεργά σε αυτό με χορηγία,θέλοντας να στηρίξει τη διοργάνωση κάθε είδους επιστημονικών εκδηλώσεων.